Select Page

STRATEGIA . PORTFOLIO . POZYCJONOWANIE . PURPOSE . KOMUNIKACJA . BRANDING . PACKAGING

SHOPPER . TARGETOWANIE . INSIGHTY . TRENDY . NPD . ROZWÓJ . INNOWACJE . CX . PROJEKTOWANIE . DESIGN . UX

JAKIE JEST TWOJE Y?

Z CZYM DO Z?

 

REL & BUZZ komunikacji z Generacją

 

REL & BUZZ komunikacji z Generacją

Y&LOVERS

[why and lovers]

 

Y&LOVERS powstało z miłości do Y [why], sztuki prowadzenia badań i znajdowania odpowiedzi na strategiczne dla biznesu pytania dzięki antropologicznemu rozumieniu ludzi i dynamiki trendów.

Jesteśmy multidyscyplinarnym zespołem specjalistek i specjalistów. Angażujemy biznesową, antropologiczną, socjologiczną, psychologiczną wiedzę w poszukiwania odpowiedzi na pytania Y – o cele i sensy istnienia marek, produktów czy usług, o znaczenie wszystkich elementów marketing mixu w konkurencyjnym kontekście i wobec danych targetów, by finalnie pomóc tworzyć rozwiązania relewantne dla konsumentów i unikalne na rynku.

strategY&LOVERS

 

Y&LOVERS specjalizuje się w projektowaniu i analizie badań oraz opartym na wiedzy doradztwie strategicznym. Każdorazowo konstruujemy optymalne procesy odpowiadające na wyzwania Klientów. Pracujemy nad pozycjonowaniem i brand purpose, by marki miały mocne fundamenty, autentyczne misje i prowadziły wiarygodne, impaktowe dla odbiorców działania. Zestawiamy metody strategic research, design thinking z analizami różnorodnych danych rynkowych i społecznych, krytyczną obserwacją mód, hajpów i trendów, by dostarczać mocnych rekomendacji.

Wypracowaliśmy narzędzia, dzięki którym zapraszamy konsumentów – ekspertów od samych siebie i swoich potrzeb – do prac marketingowych nad wyzwaniami marki.

CX&LOVERS

 

Y&LOVERS pomaga kreować LOVE na zawiłych ścieżkach Consumer Journey.

Mapujemy doświadczenia, emocje i ich racjonalizacje we wszystkich punktach styku z marką, by pomóc przepracować kluczowe pain pointy. Wzmacniamy marki, produkty i organizacje przez planowanie pożądanego doświadczenia klienta i finalną poprawę wizerunku i satysfakcji wśród konsumentów.

Stawiamy konsumentów w roli zaangażowanych prosumentów, by bazując na swoim doświadczeniu styku z marką, wypracowywali atrakcyjne dla siebie zmiany. Prowadzimy warsztaty kreatywne i strategiczne pomagając wdrażać rozwiązania w sposób zgodny z kulturą danej organizacji.

etnographY&LOVERS

 

Zespół etnograficzny Y&LOVERS stanowią etnografki z kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniach marketingowych. Dzięki głębokiej immersji w świat konsumenta wychodzimy poza generyczne wnioski i pracujemy na unikalnych insightach. Diagnozujemy konsumentów nie poprzez deklaracje, lecz ich faktyczne zachowania: nieuświadomione używania produktów i korzystania z usług.

Prowadzimy eksperymenty z używania produktów, wywiady biograficzne, asystowane etnografie zakupowe, podróżnicze, bankowe, kulinarne czy porządkowe i wiemy, że konsumenci lepiej pokazują, czego potrzebują niż potrafią to wyrazić słowami.

XYZ&LOVERS

 

Y&LOVERS jest rynkowym specjalistą badań młodych. Używamy autorskich metod badawczych inspirowanych kulturą pokoleń, by wyjść poza banały iracjonalizacje diagnozując potrzeby, napięcia, hajpy i języki Generacji Y & Generacji Z. Pomagamy angażować konsumentów przyszłości, najwcześniej reagujących na rynkowe innowacje – tworzyć dla nich produkty, usługi i komunikacje. Zderzając insighty młodych z głęboką wiedzą o X-ach Y&LOVERS pomaga rozumieć i adresować zmiany społeczne stające za pokoleniowym shiftem, napięcia kultury 2.0 i gospodarki 4.0.

XYZ&LOVERS

 

Y&LOVERS jest rynkowym specjalistą badań młodych. Używamy autorskich metod badawczych inspirowanych kulturą pokoleń, by wyjść poza banały i racjonalizacje diagnozując potrzeby, napięcia, hajpy, języki i estetyki Generacji Y & Generacji Z. Pomagamy angażować konsumentów przyszłości, najwcześniej reagujących na rynkowe innowacje – tworzyć dla nich produkty, usługi i komunikacje. Zderzając insighty młodych z głęboką wiedzą o X-ach, Y&LOVERS pomaga rozumieć i adresować zmiany społeczne stające za pokoleniowym shiftem, napięcia kultury 2.0 i gospodarki 4.0.

ALL YOU NEED IS…WHAT?

 

Audyt Miłosnych Zmian by Y&LOVERS

 

Audyt Miłosnych Zmian by Y&LOVERS

ZBRIEFUJ NAS NA SWOJE Y

WE LET KNOW Y TO:

KRS 0000829598 
REGON 385596307
NIP 1133010989

WE LET KNOW Y TO:

Y&LOVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stanisława Augusta 6/22A
03-847 Warszawa
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000828175 REGON 385539491 NIP 1133010529